• İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir garanti belgesi.

 • İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri mallar için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

  Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

  Servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.

 • Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:

  a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

  b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

  c) Fatura tarih ve sayısı,

  d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

  e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

  f) Garanti süresi,

  g) Azami tamir süresi,

  h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

  ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

  i) Kullanım hataları,

  j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

  k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.

  • E-imza : Başvuru işlemleri için zorunludur. TUGRADANISMANLIK firmanız adına eimza başvurusu yapar ve sonuçlandırır.
  • İmza Sirküsü : Servis sözleşmeleri için kullanılır. Bazı TSE müdürlüklerinde noter onaylı aslı istenebilmektedir. Gerekirse talep edilir.
  • Servis Sözleşmesi : TUGRA DANISMANLIK tarafından gönderilecektir.
  • Ticaret Sicil Gazetesi: Kuruluş ticaret sicil gazetesi ile adres ve unvan değişikliğiniz varsa ilgili gazetelerin okunaklı fotokopilerini gereklidir.
  • Vergi Levhası
  • Garanti Belgesi alınacak tüm ürünlere ait Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzları hazırlanacaktır.
  • Marka Model isimleri
  • Üretici firma bilgileri: (üretici şirket unvanı - Üreticinin adresi - Üreticinin telefon ve faks numarası)
 • Garanti belgeniz çıktıktan sonra, garanti süresine bağlı olarak en az 2 yıl içersinde aynı marka ürünlerden farklı modeller getirerek ithalatınıza devam edebilirsiniz.

  Bu işlem için yeni bir garanti belgesi almanıza gerek yoktur. Mevcut belgenize model ilavesi başvurusu ile ithalatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

  İhtiyari Garanti Belgesi:

  Garanti belgesi zorunlu ürünler arasında yer almayan ürünler için de ilgili Bakanlıktan garanti belgesi alınabilmektedir.

  Amaç, ürününe güvenen ve müşterisine güven vermek isteyen firmalar Garanti belgesi alınması zorunlu ürünlerde uygulanan yasal şartlara uymak kaydıyla ile başvuru yaparak garanti belgesi alabilmekte ve müşterisine verebilmektedir.

  Bu başvurularda, imalatçı-üretici veya ithalatçılar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadırlar. Bu tür talepler ilgili Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

 • "SSHYB" SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ İÇİN ZORUNLU OLAN SERVİS SAYILARI

  1 SAĞLIK SEKTÖRÜ  
    1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI  
      1.1.1 TANSİYON ALETLERİ      AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS
      1.1.2 KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS
      1.1.3 İŞİTME CİHAZLARI AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS
      1.1.4 KONUŞMA CİHAZLARI AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS
      1.1.5 ATEŞ ÖLÇEN  CİHAZLAR AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS
    1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ  
      1.2.1 ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 1 SERVİS
      1.2.2 BİBERON ISITICILARI  1 SERVİS
      1.2.3 BİBERON STERİLİZATÖRLERİ   1 SERVİS
      1.2.4 MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 1 SERVİS
      1.2.5 ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 1 SERVİS
      1.2.6 MAMA SANDALYELERİ 1 SERVİS
      1.2.7 ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 1 SERVİS
    1.3 MASAJ ALET VE CİHAZLARI  
      1.3.1 MASAJ ALETLERİ  1 SERVİS
      1.3.2 MASAJ KEMERLERİ    1 SERVİS
      1.3.3 MASAJ KOLTUKLARI      1 SERVİS
      1.3.4 MASAJ YATAKLARI   1 SERVİS
    1.4 BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE  AİT CİHAZLAR  
      1.4.1 TEKERLEKLİ SANDALYELER 1 SERVİS
      1.4.2 ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 1 SERVİS
  2 GÖZLÜKLER    
      2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI  
    3.1 KLİMALAR  7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
    3.2 ISI POMPALARI AYRI  BÖLGELERDE 3 SERVİS
    3.3 FAN KOİLLER   1 SERVİS
    3.4 BRÜLÖRLER   AYRI  BÖLGELERDE 7 SERVİS
    3.5 BUHAR KAZANLARI 1 SERVİS
    3.6 KALORİFER KAZANLARI   1 SERVİS
    3.7 KAT KALORİFERLERİ   7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
    3.8 KOMBİLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
    3.9 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    3.10 GAZYAĞLI SOBALARI  HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    3.11 KATI YAKIT SOBALARI  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    3.12 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    3.13 ŞOFBENLER HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS
    3.14 TERMOSİFONLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM 60 SERVIS
    3.15 PENCERE TİPİ FANLAR   1 SERVİS
    3.16 VANTİLATÖRLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    3.17 DAVLUMBAZLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    3.18 ASPİRATÖRLER   HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    3.19 FANLI ELBİSE KURUTUCULAR 1 SERVİS
    3.20 HAVA NEMLENDİRİCİLER AYRI   BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS
  4 SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI  
    4.1 HİDROFORLAR  1 SERVİS
    4.2 SU ARITMA CİHAZLARI AYRI   BÖLGELERDE TOPLAM 5 SERVİS
    4.3 MOTORLU SU POMPALARI 1 SERVİS
    4.4 VANALAR  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.6 SENSÖRLÜ MUSLUK APARATLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.7 REZERVUARLAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.9 LAVABOLAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.10 KLOZETLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    4.11 EVİYELER   SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ  
    5.1 TESTERE MAKİNELERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
    5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
    5.3 MATKAPLAR 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
    5.4 LEHİM TABANCALARI 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
    5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
    5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS İSTASYONU 
  6 MOTORLAR    
    6.1 ELEKTRİK MOTORLARI 1 SERVİS
    6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR  1 SERVİS
    6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 1 SERVİS
  7 GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI  
    7.1 GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ 1 SERVİS
    7.2 GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI 1 SERVİS
    7.3 GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ  1 SERVİS
  8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI   
    8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI  
      8.1.1 SABİT HATLI TELEFONLAR  7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
      8.1.2 CEP TELEFONLARI 7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS İSTASYONU 
      8.1.3 UYDU TELEFONLARI 1 SERVİS
      8.1.4 MODEMLER 1 SERVİS
      8.1.5 FAKSLAR 7  BÖLGEDE TOPLAM 15 SERVIS
      8.1.6 ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 1 SERVİS
    8.2 BİLGİSAYAR  VE ÇEVRE BİRİMLERİ  
      8.2.1 BİLGİSAYARLAR  7  BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS
      8.2.2 MAUSE 1 SERVİS
      8.2.3 MONİTÖRLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS
      8.2.4 YAZICILAR  7  BÖLGEDE TOPLAM 21 SERVIS
      8.2.5 TARAYICILAR (SCANNER)  1 SERVİS
      8.2.6 SES KAYIT CİHAZLARI 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.2.7 KLAVYELER  1 SERVİS
      8.2.8 HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 1 SERVİS
      8.2.9 PC KAMERALAR (WEBCAM) 1 SERVİS
      8.2.10 OYUN KONSOLLARI  7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.2.11 İŞLEMCİLER  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      8.2.12 KART OKUYUCULAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      8.2.13 AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI  1 SERVİS
      8.2.14 HARD DISKLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      8.2.15 ANAKARTLAR  1 SERVİS
      8.2.16 KİTAP OKUYUCULAR 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
    8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ   
      8.3.1 GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR  1 SERVİS
      8.3.2 GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 1 SERVİS
      8.3.3 GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI  1 SERVİS
      8.3.4 ALARM CİHAZLARI 1 SERVİS
      8.3.5 EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 1 SERVİS
    8.4 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR
      8.4.1 TELEVİZYONLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      8.4.2 PİKAP-PLAK ÇALARLAR  7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.4.3 MÜZİK SETLERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      8.4.4 RADYOLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      8.4.5 SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR(CD,DVD,VCD) HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      8.4.6 MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4) HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      8.4.7 EV SİNEMA SİSTEMLERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      8.4.8 AMLİFİKATÖRLER 1 SERVİS
      8.4.9 HOPARLÖRLER  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      8.4.10 KULAKLIKLAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      8.4.11 DATABANKLAR 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.4.12 ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.4.13 PROJEKSİYON CİHAZLARI  7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.4.14 HESAP MAKİNELERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.4.15 ELEKTRONİK PARA KASALARI 1 SERVİS
      8.4.16 UYDU ALICILARI (RECEİVER)  7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
    8.5 UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI  
      8.5.1 GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI  1 SERVİS
    8.6 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR  
      8.6.1 KAMERALAR 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      8.6.2 FOTOĞRAF MAKİNELERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
  9 ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR   
    9.1 JENERATÖRLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
    9.2 AKÜMÜLATÖRLER  1 SERVİS
    9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
    9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    9.5 REGULATÖRLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  10 TAŞITLAR  
    10.1 BİNEK OTOMOBİLLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
    10.2 KAMYONETLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
    10.3 TRAKTÖRLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
    10.4 MOTOSİKLETLER 7  BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS
    10.5 DENİZ MOTOSİKLETLERİ  1 SERVİS
    10.6 KAR MOTOSİKLETLERİ 1 SERVİS
    10.7 BİSİKLETLER    7  BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVIS
    10.8 KARAVANLAR 1 SERVİS
    10.9 OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI  
      10.9.1 ARAÇ LASTİKLERİ SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.2 FARLAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.3 GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.4 MERKEZİ KİLİTLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.5 EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI   SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.6 EMNİYET CAMLARI  SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.7 EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.8 ŞARJ DİNAMOSU SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.9 JANTLAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.10 KATALİTİK KONVERTÖRLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.11 AMORTİSÖRLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.12 RADYATÖRLER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
      10.9.13 OTO KLİMALARI 1 SERVİS
    10.10 ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ  
      10.10.1 LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      10.10.2 CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      10.10.3 ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
  11 TEKSTİL SANAYİ  
    11.1 DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI  7  BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVIS
  12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR  
    12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI   1 SERVİS
    12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI 1 SERVİS
    12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI   1 SERVİS
  13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI  
    13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    13.3 SU SAYAÇLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    13.4 ISI SAYACI - PAY ÖLÇER SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    13.5 SAATLER     1 SERVİS
    13.6 ODA TERMOSTATLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  14 SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI  
    14.1 SPOR ALETLERİ  
      14.1.1 KONDİSYON BİSİKLETLERİ 1 SERVİS
      14.1.2 KOŞU BANDLARI 1 SERVİS
    14.2 AV ALETLERİ  
      14.2.1 AV TÜFEKLERİ 1 SERVİS
  15 EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR
    15.1 EV ALETLERİ  
      15.1.1 BUZDOLAPLARI HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS
      15.1.2 DERİN DONDURUCULAR HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS
      15.1.3 ARAÇ BUZDOLAPLARI 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      15.1.4 SU SEBİLLERİ 7  BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVIS
      15.1.5 BULAŞIK MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS
      15.1.6 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS
      15.1.7 ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 SERVIS
      15.1.8 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.1.9 FIRINLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      15.1.10 OCAKLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      15.1.11 MİKRODALGA FIRINLAR HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 40 SERVIS
      15.1.12 BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.1.13 BUZ YAPMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.1.14 ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.1.15 ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER 1 SERVİS
      15.1.16 ÜTÜLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    15.2 KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ(PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ)  
      15.2.1 SAÇ KESME MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.2.2 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.2.3 SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.2.4 ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.2.5 EPİLASYON CİHAZLARI HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.2.6 SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
    15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER  
      15.3.1 EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.2 EKMEK KESME MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.3 EKMEK YAPMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.4 TOST MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.5 YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.6 YUMURTA PİŞİRİCİLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.7 KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.8 ÇAY MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
        KAHVE MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.9 MEYVE SEBZE SIKACAKLARI HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.10 ET KIYMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.11 MISIR PATLATMA MAKİNELERİ HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.12 SU ISITICILAR (KETTLE) HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.13 ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.14 BUHARLI PİŞİRİCİLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.15 MUTFAK ROBOTLARI HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.16 FRİTÖZLER HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
      15.3.17 IZGARALAR  HER  BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE TOPLAM 30 SERVIS
  16 MÜZİK ALETLERİ  
    16.1 ORGLAR   1 SERVİS
    16.2 PİYANOLAR 1 SERVİS
    16.3 BAĞLAMALAR   1 SERVİS
    16.4 BATERİLER 1 SERVİS
    16.5 GİTARLAR  1 SERVİS
  17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR  
    17.1 KOLTUKLAR 1 SERVİS
    17.2 MASALAR   1 SERVİS
    17.3 SANDALYELER 1 SERVİS
    17.4 VİTRİNLER 1 SERVİS
    17.5 GÜMÜŞLÜKLER 1 SERVİS
    17.6 TV SEHPALARI 1 SERVİS
    17.7 SEHPALAR 1 SERVİS
    17.8 DOLAPLAR 1 SERVİS
    17.9 ŞİFONİYER 1 SERVİS
    17.10 YATAKLAR SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    17.11 KARYOLALAR 1 SERVİS
    17.12 BAZALAR   1 SERVİS
    17.13 MUTFAK DOLAPLARI 1 SERVİS
    17.14 BİLGİSAYAR MASALARI 1 SERVİS
    17.15 KİTAPLIKLAR 1 SERVİS
    17.16 VESTİYERLER 1 SERVİS
    17.17 BANYO DOLAPLARI 1 SERVİS
    17.18 AHŞAP VE METAL KAPILAR 1 SERVİS
    17.19 YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI 1 SERVİS
  18 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ  
    18.1 KAPI HİDROLİKLERİ SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    18.2 KAPI KİLİTLERİ SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    18.3 KAPI OTOMATLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
  BAŞBAKANLIK DTM SSHYB ALINACAK ÜRÜNLER LİSTESİ
  1 İŞ MAKİNELERİ    
    1.1 FORKLİFT   1 SERVİS
    1.2 DOZER   AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.3 GREYDER   AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.4 SKREYPER AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.5 KAZICI YÜKLEYİCİ (BEKO LODER) AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.6 YÜKLEYİCİ AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.7 EKSKAVATÖR AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.8 SİLİNDİR   AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.9 KOMPAKTÖR AYRI  BÖLGEDE 15 SERVİS
    1.10 TRANSPALET 1 SERVİS
  2 CNS TEZGAHLAR  
    2.1 TORNA TEZGAHI 1 SERVİS
    2.2 TORNA TEZGAHI MEKEZİ 1 SERVİS
    2.3 FREZE TEZGAHI 1 SERVİS
    2.4 MATKAP TEZGAHLARI 1 SERVİS
    2.5 TAŞLAMA TEZGAHLARI 1 SERVİS
    2.6 DİŞ AÇMA TEZGAHI 1 SERVİS
    2.7 ŞERİT TESTERE TEZGAHI 1 SERVİS
    2.8 DELİK DELME EREZYON TEZGAHLARI 1 SERVİS
    2.9 KILAVUZ ÇEKME MAKİNESİ 1 SERVİS
    2.10 TAKIM BİLEME TEZGAHI 1 SERVİS
    2.11 HONLAMA TEZGAHI 1 SERVİS
    2.12 LEPLEME TEZGAHI 1 SERVİS
    2.13 REKTİFİYE TEZGAHI 1 SERVİS
    2.14 PARLATMA MAKİNESİ 1 SERVİS
    2.15 ÇAPAK ALMA MAKİNESİ 1 SERVİS
  3 TAŞITLAR    
    3.1 MİDİBÜS   AYRI  BÖLGELERDE 20 SERVİS
    3.2 MİNİBÜS   AYRI  BÖLGELERDE 20 SERVİS
    3.3 OTOBÜS   AYRI  BÖLGELERDE 20 SERVİS
    3.4 KAMYON   AYRI  BÖLGELERDE 20 SERVİS
    3.5 ÇEKİÇİ   AYRI  BÖLGELERDE 20 SERVİS
  4 ELEKTORANİK ÜRÜNLER  
    4.1 OPTİK OKUYUCU 1 SERVİS
    4.2 MANYETİK OKUYUCU 1 SERVİS
    4.3 IŞIKLI KALEM 1 SERVİS
    4.4 PLOTTER (ÇİZİCİ) 1 SERVİS
    4.5 DİGİTZER   1 SERVİS
    4.6 ANA BELLEK BİRİMİ 1 SERVİS
    4.7 DİSK BİRİMİ 1 SERVİS
    4.8 MANYETİK TEYP BİRİMİ 1 SERVİS
  5 İLETİŞİM    
    5.1 BAZ İSTASYONU 1 SERVİS
    5.2 MOBİL ARAÇ TELEFONU 1 SERVİS
    5.3 TELSİZ CİHAZLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    5.4 TELEKS CİHAZI 1 SERVİS
    5.5 KABLOSUZ MİKROFON SİSTEMİ 1 SERVİS
    5.6 TELEMETRİ CİHAZI 1 SERVİS
    5.7 DENİZ UYDU CİHAZI 1 SERVİS
  6 DİĞER    
    6.1 YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI AYRI  BÖLGEDE 7 SERVİS
    6.2 GÜÇ AYARLAMA MEKANİZMALI EKZERSİZ ALETLERİ 1 SERVİS
    6.3 KİLİMA SANTRALİ 1 SERVİS
    6.4 FLAŞ CİHAZLARI SERVİS İSTASYONU GEREKMEZ 
    6.5 GÖRÜNTÜ TUNERİ 1 SERVİS
    6.6 SET-TOP BOXES CİHAZI 1 SERVİS
    6.7 HİDROMASAJ SİSTEMİ 1 SERVİS

   

 

 
HİZMETLERİMİZ